Sériový přídavný okruh hydrauliky a návar pro uchycení hydraulického válce přidržovače

Přídavný okruh hydrauliky