Návody

Plastická maziva se používají tam, kde nelze použít olej, protože by stekl. Jejich úkolem je zůstat na místě a vytvořit ochrannou vrstvu na namáhaných komponentech. Na tom, že mazat je potřeba, se shodnou všichni. Podle čeho ale vybírat?

Položili jste si někdy otázku, co to je, ta hlína? A zda je to vůbec hlína, do které den co den boříte ocelové tesáky svých strojů? Zjistěte něco více o materiálu, který těžíte, přesouváte a tvarujete pro blaho této i dalších generací.

Dnes se dostáváme především k údržbě. Alfou a omegou je pravidelné mazání stroje dle mazacího plánu, který je uveden v návodu k obsluze a někdy bývá i vylepen přímo na stroji. V případě centrálního mazání je třeba kontrolovat jeho funkčnost minimálně jednou za týden a nespoléhat se na to, že vždy musí pracovat bezchybně.

V této části článku se konečně dostáváme k bodům, které vás všechny asi nejvíce zajímají. Kolový nakladač je obecně velmi rozšířený stroj a z toho pramení i široká základna strojníků, kteří s těmito stroji pracují, s většími či menšími zkušenostmi nebo technickými znalostmi. Cílem této části je osvětlit zásady pro všechny, tedy nejen strojníky, ale i provozovatele strojů.

Nebyl by to správný článek, kdyby vás neobtěžoval i nějakými těmi řečmi o bezpečnosti a úkony před prací. Jen v rychlosti: K pracujícímu stroji se přibližujeme pouze zepředu nebo zboku, aby nás jeho strojník viděl. Kdo ke stroji přichází zezadu, je hazardér. V tom platí stejná zásada jako u koní.

S kloubovými nakladači je to jako s jinými stroji - základní pravidla jsou vesměs známá, ale ne každý se jimi v provozu řídí a při nakládání je dodržuje. Tento seriál je určen chlapům za volantem (nebo pákami), ale své si zde najdou i ti, kteří to vše platí.

Začínal jsem na buldozerech opatřených navijákem s ocelovým lanem, tedy na tzv. „láňácích“, a něco málo si z té doby ještě pamatuji. Třeba Stalinec S – 80 s hranatou dřevěnou kabinou, ze které nebylo nic vidět, a při hrnutí vpřed jsem musel stát a sedl si až při couvání. Pak Stalinec S – 100,  ten měl už plechovou, zkosenou kabinu a z ní jsem konečně viděl v sedě alespoň roh radlice.

Buldozer musí být před převozem dobře očištěn a nachystán na vhodném místě, aby k němu mohl pohodlně přijet tahač s valníkem. To platí obzvláště v zimním období, kdy je najíždění daleko nebezpečnější než v létě.

V dnešním díle našeho seriálu si povíme o dalších aktivitách, které buldozerista na stavbách svým strojem vykonává. Ať už se jedná o kypování písků, zahrnování výkopů, rovnání skládek nebo třeba i obsypávání šachet, vždy je dobré dodržovat pár osvědčených pravidel, se kterými vás na následujících řádcích seznámím.

K práci buldozeristy patří mimo jiné i udržování cest na staveništích. Jednotlivá staveniště se od sebe mohou dosti lišit, velké firmy a jejich velké stavby zaměstnávají značné počty jiné techniky a aut, ale cesty jsou důležité i na malé stavbě, kde se třeba jen zahrnuje výkop.