Design

Když se řekne Ústav konstruování VUT v Brně, každý si jistě představí inženýrské projekty na vědecké úrovni. Ve většině případů jdou proto mimo náš i váš zájem, byť jsou populaci i vědě užitečné.  Občas se ovšem najde student místního oboru Průmyslový design, který se zajímá o stavební stroje stejně jako my. Mezi takové lidi patří i Michael Weiser.

V uplynulém roce se v Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně zrodila celá řada zajímavých diplomových prací. Jednou z nich byl elaborát s názvem Design stavebního nakladače, který pod vedením doc. akad. soch. Ladislava Křenka, Ph.D. vytvořil Luboš Groch. Jeho vize blízké budoucnosti dokáže chytnout za srdce.

Jako první přinášíme informace o zajímavém počinu v oblasti českého designu – návrhu rypadlonakladače od Viléma Wolfa, čerstvého absolventa Západočeské univerzity v Plzni, oboru Design průmyslových výrobků.

Tentokrát se podíváme do zcela nedávné historie, a sice do roku 1992, kdy O&K zveřejnilo svou představu, jak by měl vypadat jeho nakladač v roce 2000. Dnes, s odstupem pěti let od vytyčeného cíle, můžeme posoudit, zda se mu jeho plány podařilo splnit.